SAMOOSKRBA S SONČNO ENERGIJO

 

Kaj je samooskrba s sončno energijo in komu je namenjena?

Samooskrba s sončno energijo je proizvajanje lastne električne energije z malo sončno elektrarno, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe. Tako ustvarjeno električno energijo potrošimo za lastno uporabo v stavbi na katero je nameščena.

Malo sončno elektrarno za samooskrbo si lahko namestijo gospodinjstva in mali poslovni odjemalci. Največja inštalirana nazivna moč elektrarne je omejena na 80% priključne moči vašega priključka.

Sončna elektrarna pa je seveda lahko v celoti nameščena ali razširjena tudi na sosednjih stavbah (gospodarskih poslopjih, garažah, nadstreških…).

 

Kako deluje sistem samooskrbe s sončno energijo?

Sistem samooskrbe s sončno energijo deluje po shemi lastnega odjema (NET metering). Vaša elektrarna je povezana na električnodistribucijsko omrežje, ki služi kot „hranilnik energije“ s pomočjo dvosmernega števca.

Vaši viški proizvedene električne energije, ki jih ne potrošite se oddajo oz. shranijo v omrežju. Ko pa potrebujete več elektrike kot jo proizvedete (ponoči in v mesecih z manj sonca), pa vaše shranjene viške zastonj črpate iz omrežja.

Ob koncu obračunskega obdobja, ki traja 1 koledarsko leto, se poračuna razlika med proizvedeno in potrošeno električno energijo. Naši strokovnjaki pa vam bodo sončno elektrarno zasnovali v točno takšni velikosti kot je vaša dosedanja povprečna letna poraba električne energije, zato da bodo razlike čim manjše oz. jih sploh ne bo.

 

Smiselnost izgradnje male sončne elektrarne in finančne prednosti?

 

Lasten, obnovljivi vir energije je neprecenljiva pridobitev, ki se bo še očitneje izkazala v nadaljnjih letih, ko se bo cena električne energije konstantno višala. Sprva se nam investicija v sončno elektrarno lahko zdi visoka, vendar  glede na njeno pričakovano življenjsko dobo, ki znaša 35 let in več, prihranimo več 10.000€. Prav tako pa od trenutka priklopa elektrarne dalje ne plačujemo porabljene elektrike in omrežnine. Na položnici za elektriko nam ostane le strošek obračunske moči, prispevek  OVE/SPTE (ti dve postavki sta vezani na priključno moč vašega priključka) in strošek obračunavanja samooskrbe, kar skupaj znaša od cca. 15€ do 20 €/mesec.

Mnogim se izide, da namesto stroška za porabljeno električno energijo odplačujejo kredit za elektrarno. Tako dejansko samo preusmerijo svoj denar v nakup sončne elektrarne, ki jim bo dolgoročno zagotovila velike prihranke.

 

 

 

USTREZNOST OBJEKTA, STREHE IN VELIKOST ELEKTRARNE

 

Na kakšne vrste strešne kritine in kakšne vrste streh je mogoče pritrditi solarne panele za malo sončno elektrarno?

Solarne panele je mogoče montirati na vse vrste kritin (opečne strešnike, pločevino, korce, tegolo, bitumenske folije…), različne vrste streh (dvokapnice, enokapnice, ravne strehe…) z različnimi ostrešji (leseno, jekleno, betonsko…).

Vendar je od zgoraj navedenih karakteristik odvisen postopek montaže. Zato je pred montažo nujen ogled vaše strehe s strani našega strokovnjaka.

 

Ali montaža solarnih panelov na streho vpliva na garancijsko dobo strešne kritine?

Ne, saj se montaža izvede tako da vpliva na garancijsko dobo kritine ni. Prav tako izvajalec jamči za izvedbo z garancijo 10 let na nezamakanje strehe. Seveda v kolikor bi bilo zamakanje posledica montaže sončne elektrarne.

 

Kakšno površino strehe potrebujete za montažo solarnih panelov?

Površina strehe, ki je potrebna za vašo sončno elektrarno je odvisna od velikosti sončne elektrarne, ki je potrebna, da proizvede dovolj električne energije za vaše potrebe. Za natančen podatek je potreben ogled strehe.

 

 

CENA IN FINANCIRANJE

 

Kakšna je cena izgradnje male sončne elektrarne in kako pridobim informativno ponudbo?

Informativno ponudbo vam lahko podamo, ko nam zaupate naslov lokacije vašega objekta in letno porabo električne energije na vašem merilnem mestu. Številka merilnega mesta je zapisana na vašem računu za električno energijo. Letno porabo električne energije pa najlažje ugotovite s klicem elektrodistributerja. V kolikor imate težave pri pridobitvi tega podatka vam bomo z veseljem  pomagali, kontaktirajte nas!

 

Podatke za izdelavo informativne ponudbe pošljite na naslov pisarna@solnet.si ali enostavno izpolnite spletni obrazec tukaj. Lahko nas tudi pokličete na telefonsko številko 031/ 680- 500.

Končno ponudbo vam lahko izdelamo komaj po ogledu vašega objekta kamor bo sončna elektrarna nameščena. Ogled objekta opravimo na vašo željo.

 

Ali je za izgradnjo male sončne elektrarne mogoče pridobiti nepovratno finančno spodbudo oz. subvencijo in zelo ugodno financiranje Eko sklada?

 

Seveda. Objavljeni javni poziv Eko sklada o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije z dne 14. 4. 2017 vam omogoča pridobitev nepovratne finančne spodbude za priznane stroške naložbe (to je nakup, montaža male sončne elektrarne s pripadajočo električno inštalacijo ter opremo). Višina znaša do 20% priznanih stroškov, vendar ne več kot 180 € za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo. Vlogo za subvencijo je potrebno vložiti pred pričetkom postavitve elektrarne.

 

Prav tako lahko pridobite kredit Eko sklada na osnovi javnega poziva 59OB17 za kreditiranje okoljskih naložb občanov, ki je namenjeno naložbam v varstvo okolja in s katerim se financirajo priznani stroški, vključno z DDV. Za financiranje je zagotovljena zelo ugodna obrestna mera 3 mesečni EURIBOR+1,3%.

Vso dokumentacijo, tako za nepovratna finančna sredstva kot za pridobitev kredita za okoljske naložbe, vam z veseljem pripravimo mi.

 

Kakšni bodo vaši mesečni stroški oskrbe z električno energijo po izgradnji male sončne elektrarne?

S sistemom samooskrbe s sončno energijo boste z mesečnim računom za elektriko plačevali le še strošek obračunske moči, prispevek  OVE/SPTE (ti dve postavki sta vezani na priključno moč vašega priključka) in strošek vodenja samooskrbe, kar skupaj znaša od cca. 15€ do 20 €/mesec.

V kolikor bi potrošili več elektrike kot jo proizvede vaša sončne elektrarna, boste po koncu obračunskega obdobja (koledarskega leta) doplačali le razliko porabljenih kilovatnih ur.

Da  te razlike ni oziroma je minimalna je potrebno pravilno načrtovanje ustrezne velikosti vaše elektrarne.

 

Ali mora kupec male sončne elektrarne ustanoviti podjetje ali s.p. oziroma ali lahko izgubi pokojnino, se mu poviša dohodnina ali plačuje višje stroške vrtca?

Ne. S proizvedeno električno energijo se pokrivajo vaše lastne potrebe po električni energiji in je ni mogoče prodajati. Zato tudi ni potrebno registrirati dejavnosti, investicija pa ne vpliva na pokojnino, dohodnino ali plačilo vrtca.

 

Kaj se zgodi če sončna elektrarna proizvede več električne energije kot jo porabite v celotnem obračunskem obdobju?

Ker gre za samooskrbo, viška proizvedene elektrike ne morete prodati, temveč se neodplačno prenese v last elektrodistributerja. Zato je velikega pomena, da se velikost vaše elektrarne prilagodi vašim dejanskim potrebam tako da viškov ni ali pa so minimalni.

  

 

Kakšna je pričakovana življenjska doba male sončne elektrarne?

Začetki sončnih elektrarn kot jih poznamo danes izhajajo že iz leta 1977. Tako da obstajajo sončne elektrarne, ki so postavljene že zelo dolgo in še vedno delujejo. Medtem je fotovoltaična tehnologija še dodatno napredovala, postala še zanesljivejša, kvalitetnejša in z boljšim izkoristkom. Pričakovana življenjska doba sončne elektrarne je 35 let in več. V prid temu pa pričajo tudi dolge garancije z možnostjo podaljšanja, ki jih zagotavljajo proizvajalci opreme.

 

 

Ali lahko povečam velikost moje obstoječe male sončne elektrarne za samooskrbo?

Seveda. Če so se vaše potrebe po električni energiji povečale (npr. zaradi nakupa električnega avtomobila, vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje doma…), lahko obstoječi sistem nadgradite. Hkrati se pri elektrodistributerju izvede sprememba soglasja za priključitev zaradi povečanja nazivne moči elektrarne za samooskrbo. Pri tem je potrebno upoštevati omejitev maksimalne inštalirane moči sončne elektrarne, ki je omejena na 80% priključne moči vašega priključka.